Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 20/21 September 2019
About Us

Y Pwyllgor             The Committee

 

(2 members absent from photo/2 aelod yn absennol o'r llun)


GAIR GAN Y CADEIRYDD

Ar drothwy ein 13ed blwyddyn, mae’n gŵyl gwrw fechan, gyfeillgar wedi datblygu i fod yn achlysur flynyddol sefydlog i bobl leol ac ymwelwyr. Nid yw hyn wedi bod yn bosibl heb waith di-flino gan y Pwyllgor gan gynnwys cymorth ein gwirfoddolwyr a staff Gwesty ty Mawr yn y dyddiau cyn ac yn ystod yr ŵyl ei hun. Hoffwn ddiolch i chwi i gyd.

Wrth esblygu dros y blynyddoedd, rydym wedi dysgu beth sydd yn boblogaidd, felly bydd cyfnodau tawel yn ystod y pnawniau gyda cherddoriaeth addas gan ddilyn gyda grwpiau bywiog gyda’r nos- gweler ein safle we am wybodaeth.

Rydym yn gobeithio cynnig cwrw o Dde Cymru eleni yn ogystal a chynnyrch bragdai y Gogledd. Roedd y cwrw ddi-glwten yn boblogaidd y llynedd a gobeithier cael mwy o ddewis o’r math yma o gwrw eleni.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’n cwsmeriaid am fynychu’r ŵyl, i helpu ni i godi arian er achosion lleol gan fwynhau ar yr un pryd!

 

A WORD FROM THE CHAIRMAN

Now entering our 13th year our small friendly beer festival has become a firm fixture for many locals and visitors alike. Of course it isn’t possible without the tireless work carried out by the Committee during the year, by helpers and volunteers in the days up to and during the festival weekend and by the management of Tŷ Mawr for hosting us. A huge thank you to all involved.

As we have evolved over the years we have learned what seems to go down well, so this year we will again be having quieter periods during the afternoon with gentle live and background music and lively bands playing in the evenings – see our website for details.

We also hope to have some guest beers from South Wales as well as supporting the local breweries here in the North. The gluten free beers were very popular last year so hopefully we can obtain more this year.

Finally thanks to everyone who comes to the festival and helps us raise money for local good causes as well as having a good time.

 
Llanbedr


Mae Gŵyl Gwrw Llanbedr yn denu pobl o bell ac agos i brofi dewis ardderchog o gwrw a seidr o fragdai yng ngogledd Cymru. Mae’r gwaith yn wirfoddol, a dosberthir yr elw ymysg achosion da’r gymuned. 


Llanbedr Beer Festival is a small, friendly event for lovers of locally brewed real ales and Welsh Cider.  Run and organised entirely by local volunteers, its sole purpose is to raise funds to help a range of local organisations and charities each year.

Llanbedr is located in the Snowdonia National Park on the banks of the River Artro between the Rhinog Mountains and the Coastline of Cardigan Bay. The area is known for its outstanding beauty, making it an ideal base for campers and walkers.

Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr
www.llanbedr.com
For more information about LlanbedrAt the event we also have locally sourced food and entertainment.

The event is held in the grounds of Ty Mawr Hotel, a unique ambiance prevails over the entire weekend.

Mae bwyd lleol ar gael hefyd, yn ogystal ag adloniant byw gan gerddorion blaenllaw’r ardaloedd cyfagos.
Dewch i ymuno â’r hwyl yng Ngwesty Tŷ Mawr, a chyfarfod y bobl gyfeillgar sy’ tu ôl i’r fenter boblogaidd hon


Home Page