Llanbedr Beer Festival 2017
Entertainment 2017

Ein dewis o adloniant at godi’r hwyl 

Our line-up of great entertainment for the weekend 


Dydd Gwener
    Friday 

1200-1800
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio ac yn fyw
yn cynnwys
Gwenno a Lowri yn chwarae'r delyn
A period of quiet background music with 
recorded music and live entertainment
including
Gwenno and Lowri playing the harp
1800-2000
Johnny & Hywel


Mae Johnny o Fachynlleth a Hywel o Garno ac maent wedi bod yn perfformio dros y Canolbarth a Gogledd Cymruam dros 11 mlynedd bellach. Maent yn chwarae detholiad eang o ganeuon gwerin clasurol, canu gwlad a roc o'r 60au. Tenor yw Hywel tra mae Johnny yn canu bas a chwarae allweddell. 


Johnny from Machynlleth and Hywel from Carno have performed together for over 11 years all over Mid and North Wales. Johnny sings bass and plays keyboard and Hywel sings tenor. They play a wide selection of classical Welsh folk songs, Country and Western and 1960s rock and roll.

2030-2300
Patrobas

Patrobas yw Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, y pedwar o Ben Llyn. Ffurfiwyd y band 3 mlynedd yn ol ac yn dilyn eu EP cyntaf Dwyn y Dail yn 2015, maent wedi mynd o nerth i nerth. Maent yn canu eu cyfansoddiadau eu hunain yn ogystal a chaneuon poblogaidd Cymraeg.


 

Patrobas are Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams and Gruffydd Davies, and all four are natives to the Llyn Peninsula, North Wales. The band was formed three years ago, and following the release of their first EP; Dwyn y Dail in 2015, the band has accelerated from strength to strength. They play mostly their own compositions together with other popular Welsh songs.

 Dydd Sadwrn  Saturday 

1200-1800
Cyfnod o gerddoriaeth cefndir tawel, wedi’i recordio ac yn fyw.
yn cynnwys
www.davidbradley-jazzswing.com
A period of quiet background music with recorded music and live entertainment
including
www.davidbradley-jazzswing.com

1800-2000

Wil Tân

Dyn tan o Sir Fon yw Wil a dechreuodd ganu yn gyhoeddus tra'n ymweld a ffrindiau yng Nghonemara a Galway. Ers iddo recordio ei gan gyntaf i'w fam, mae wedi rhyddhau 7 o grynoddisgiau ac mae ei berfformiadau yn llenwi neuaddau trwy Gymru. Bydd yn canu detholiad o ganeuon poblogaidd Cymraeg a  Gwyddelig gyda allweddell ac ail lais.

 

Wil is, not surprisingly, a fireman from Anglesey started to sing in public whilst visiting friends in Conemara and Galway, which led to him recording a song for his mother. He has released 7 CDs and his performances fill venues throughout Wales. He will be accompanied by a keyboard player and another vocalist and sings a selection of popular Welsh songs and Irish ballads in English.2030-2300

 

Gwyn & Nan (and friends)

 Mae Gwyn a Nan o Gynwyd ger Corwen wedi bod yn canu gyda'i gilydd am dros 40 mlynedd ac wedi dechrau teithio eto ar ol toriad i ddyletswyddau teuluol. Mae Nan yn chwarae gitar a'r ddau yn canu detholiad o'u caneuon eu hunain yn ogystal a chanu gwlad yng Nghymraeg a Saesneg. Bydd aelodau eraill o'r teulu yn ymuno a hwy ar y llwyfan.

Gwyn and Nan from Cynwyd near Corwen have been together for over 40 years and have recently started touring again after a break for family commitments. Nan plays guitar and they both sing a selection of their own compositions and Country and Western numbers in both English and Welsh. They will be joined on stage by other members of the family.

 


Home Page