Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 20/21 September 2019
Home Page

*********************************************************************************************************************************************************************************************


Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival
Medi 20/21 September 2019

 

Please note that photographs may be taken at the festival and may be used for publicity purposes.

Nodwch y gellir cymryd ffotograffau yn yr ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. 


A Selection of Pictures from our Annual Beer Festival

Lluniau o'r ŵyl gwrw flynyddol

 

   
     


Mynediad 2018:

Tocyn yn cynnwys gwydr swfenîr a nodiadau blasu.


  Cyn 1800                                                                £3
  Ar 
ôl  1800                                                              £5
Pris pob cwrw a seidr £3 y peint

os gwelwch yn dda nodwch ein bod dim ond yn derbyn arian parod

 

Admission 2018: 

 Price includes souvenir glass and tasting notes. 


  Before 1800                                                      £3
  After 1800                                                         £5
All beers and ciders priced at £3 per pint.
 
please note that we only accept cash         


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com

Follow us:       Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 

Our data policy:
If you contact us we will hold your contact details and details of any grant application.
These data will not be shared with any third party but may be used for our publicity purposes. 
 


Home Page