Llanbedr Beer Festival 2017
Home Page*********************************************************************************************************************************************************************************************


Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival
Medi 21/22 September 2018

 

Pictures from the 2016 beer festival
Lluniau o'r ŵyl gwrw 2016

 

   
     


Mynediad 2017:

Tocyn yn cynnwys gwydr swfenîr a nodiadau blasu.


  Cyn 1800                                                                £3
  Ar 
ôl  1800                                                              £5
Pris pob cwrw a seidr £3 y peint

os gwelwch yn dda nodwch ein bod dim ond yn derbyn arian parod

 

Admission 2017: 

 Price includes souvenir glass and tasting notes. 


  Before 1800                                                      £3
  After 1800                                                         £5
All beers and ciders priced at £3 per pint.
 
please note that we only accept cash         


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com


Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 
 


Home Page