Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 20/21 September 2019
Beneficiaries

Rhestr y buddiolwyr lleol
List of Local Beneficiaries

Diolch i bawb sy’n dod i’r Ŵyl
Thank you to everyone who comes to the Beer Festival

Dros y blynyddoedd £30,000 wedi ei rannu i gymdeithasau lleol. ac wedi elwa mae:

Over the years, £30,000 has been distributed to local organisations. The beneficiaries being: 

Ysgol Gynradd Llanbedr 

Canolfan PAW

Seindorf Arian Harlech

 Cylch Meithrin Llanbedr

 Teulu Artro

 Clwb Pêl-droed Harlech

 Clwb Pêl-droed Llanbedr 

Barmouth Juniors FC

 Neuadd Nantcol

 Sefydliad y Merched Artro

 Pwll Nofio Harlech

 Côr Meibion Ardudwy

 Clwb Karate‘r Ddraig

 Sefydliad y Merched Talybont

 Hen Lyfrgell Harlech

 Gŵyl Flodau Llanbedr 

 Rhwydwaith Maethu

 Llais Ardudwy 

 Cylch Meithrin Harlech

 Clwb Ieuenctid Llanbedr 

 Râs Fynydd Llanbedr

 Cae Chawarae Llanbedr

Air Training Corps

 Merched y Wawr, Nantcol 

Theatr Ieuenctid Ardudwy

W.I. Llanfair 

Merioneth Yacht Club

Canolfan Gymdeithasol Llanbedr 

Cyfeillion Ysgol Talsarnau

Eisteddfod yr Urdd Meirionydd

Clwb Rygbi Harlech

Aelwyd yr Urdd Ardudwy

Merched y Wawr y Bermo a’r Cylch

Barmouth Childcare Partnership

Barmouth Brownies

Dizzee Dancers, Harlech

Ardudwy Leisure Centre, Harlech

Eisteddfod Ardudwy

Cyfellion Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy

Ian Darbyshire (Author)

Treialon Cwn Defaid Ardudwy a’r Clych

Ysgol y Traeth, Barmouth

Harlech First Responders

Barmouth Yacht Club

Gwion Lloyd

Iona May Sloan-Lewis

Neuadd Goffa Harlech


 

Home Page