Llanbedr Beer Festival 2016
Home Page

Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival
2016

 

MANY THANKS TO ALL VOLUNTEERS AND DRINKERS WHO MADE OUR 10th FESTIVAL A GREAT SUCCESS

DIOLCH YN FAWR I'R GWIRFODDOLWYR A'R YFWYR AM WNEUD Y 10ed ŴYL YN UN LLWYDDIANNUS

THIS YEAR'S FESTIVAL WILL BE ON FRIDAY 16th AND SATURDAY 17th SEPTEMBER 2016

MAE'R ŴYL BLWYDDYN YMA AR DDYDD GWENER 16ed A DYDD SADWRN 17ed O FEDI 2016

 

 


Mynediad 2016:

Tocyn yn cynnwys gwydr swfenîr a nodiadau blasu.


  Cyn 1800                                                                £3.50
  Ar 
ôl  1800                                                              £4.50
Pris pob cwrw a seidr £3 y peint

 ****NEWYDD****

 Tocyn 2-ddydd ar gael tan 1800 Dydd Gwener  £6.00

 
 

Admission 2016: 

 Price includes souvenir glass and tasting notes. 

  Before 1800                                                      £3.50
  After 1800                                                         £4.50
All beers and ciders priced at £3 per pint.
 

****NEW****
 
  2-day pass available up to 1800 Friday         £6.00


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com


Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 
 


Home Page