Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival Medi 9/10 September 2022 1200-2300
Home Page

 

Rydym bellach wedi dod o hyd i gartrefi dros dro ar gyfer y rhan fwyaf o’n hoffer, ond yn dal i fod angen dod o hyd i gartref tymor hir - neu ryw ddarn bach o dir lle gallem godi sied.

*****************************************************

We have now found temporary homes for most of our equipment, but still need to find a long term home - or some small piece of land where we could erect a shed.
If you can help us please email llanbedrbeerfestival@gmail.com or see any committee member.
Latest post 13/3/22 *****************************************************************

Please note that photographs may be taken at the festival and may be used for publicity purposes.

Nodwch y gellir cymryd ffotograffau yn yr ŵyl a gellir eu defnyddio at ddibenion cyhoeddusrwydd. 


A Selection of Pictures from our Annual Beer Festival

Lluniau o'r ŵyl gwrw flynyddol

 

   
     

 

Mynediad :

 


18oed +                      Cyn 1800                              TBC
18oed+                        Ar 
ôl  1800                            TBC
14-17 oed                                                                TBC
Pris pob cwrw a seidr £xxx tocyn hanner peint (TBC)* tocyn yn cynnwys gwydr swfenir a nodiadau blasu
os gwelwch yn dda nodwch ein bod dim ond yn derbyn arian parod

Admission : 

 
       18 years and over              Before 1800  TBC      
        18 years and over               After 1800   TBC      
14-17 years old                                         TBC
All beers and ciders £xxx per half pint token (TBC) 

 
 
*Price includes souvenir glass and tasting notes.  
please note that we only accept cash       


Y digwyddiad yng nghwrtil       Taking Place In The Grounds Of


Gwesty 

Tŷ Mawr Hotel
Llanbedr
Gwynedd
North Wales
LL452NH 

www.tymawrhotel.com

Follow us:       Y wefan swyddogol ar gyfer Llanbedr www.llanbedr.com For more information about Llanbedr 

Our data policy:
If you contact us we will hold your contact details and details of any grant application.
These data will not be shared with any third party but may be used for our publicity purposes.