GRANTS 2023

The committee is sorry to announce that we are unable to receive any applications for grants this year. The attendance and income from this year's Beer Festival, which provides the money for grants, was 25% down on 2022, due almost certainly to the lack of trains. The committee has decided that the small amount of money it does have available will be used to enhance the village Christmas lights including upgrading the electrical supplies for better safety.

GRANTIAU 2023

Mae'n ddrwg gan y pwyllgor gyhoeddi nad ydym yn gallu derbyn unrhyw geisiadau am grantiau eleni. Roedd presenoldeb ac incwm yr Ŵyl Gwrw eleni, sy’n darparu’r arian ar gyfer grantiau, 25% i lawr o gymharu â 2022, a hynny bron yn sicr oherwydd diffyg trenau. Mae'r pwyllgor wedi penderfynu y bydd y swm bach o arian sydd ganddo ar gael yn cael ei ddefnyddio i wella goleuadau Nadolig y pentref gan gynnwys uwchraddio'r cyflenwadau trydan er mwyn gwella diogelwch.

Ysgol Gynradd Llanbedr

Llanbedr Community Choir

Ysgol Ardudwy

Canolfan PAW

Seindorf Arian Harlech

Cylch Meithrin Llanbedr

Teulu Artro

Clwb Pêl-droed Harlech

Clwb Pêl-droed Llanbedr

Barmouth Juniors FC

Neuadd Nantcol

Sefydliad y Merched Artro

Pwll Nofio Harlech

Côr Meibion Ardudwy

Clwb Karate‘r Ddraig

Sefydliad y Merched Talybont

Hen Lyfrgell Harlech

Gŵyl Flodau Llanbedr

Rhwydwaith Maethu

Llais Ardudwy

Cylch Meithrin Harlech

Clwb Ieuenctid Llanbedr

Râs Fynydd Llanbedr

Cae Chawarae Llanbedr

Air Training Corps

Merched y Wawr, Nantcol

Theatr Ieuenctid Ardudwy

W.I. Llanfair

Merioneth Yacht Club

Canolfan Gymdeithasol Llanbedr

Cyfeillion Ysgol Talsarnau

Eisteddfod yr Urdd Meirionydd

Clwb Rygbi Harlech

Aelwyd yr Urdd Ardudwy

Merched y Wawr y Bermo a’r Cylch

Barmouth Childcare Partnership

Barmouth Brownies

Dizzee Dancers, Harlech

Harlech & Ardudwy Leisure Centre,

HarlechEisteddfod Ardudwy

Cyfellion Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy

Ian Darbyshire (Author)

Treialon Cwn Defaid Ardudwy a’r Clych

Ysgol y Traeth, Barmouth

Harlech First Responders

Barmouth Yacht Club

Gwion Lloyd

Iona May Sloan-Lewis

Neuadd Goffa Harlech

Clwb beicio Harlech

Dyffryn Ardudwy village hall

Lowrie Howie (junior champion skier)

South Gwynedd Foodbank

Bryn Deiliog floral display

Llanbedr CC for playground equipment

Cyfeillion Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy

Rock Ardudwy

Barmouth Sailors' Institute

South Snowdonia Search and Rescue Team

Ian Hall for Ballroom, Latin and Sequence dance classes

Rhestr y buddiolwyr lleol-----List of Local Beneficiaries

Diolch i bawb sy’n dod i’r Ŵyl --------Thank you to everyone who comes to the Beer Festival

Dros y blynyddoedd £45,000 wedi ei rannu i gymdeithasau lleol. ac wedi elwa mae:

Over the years, £45,000 has been distributed to local organisations. The beneficiaries being: